Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Nieuw ontwerp

Nieuwe contouren

De Wilgenhof kreeg na de spoorverdubbeling en de vernieuwing van de warmteleiding onder het Cremerplantsoen in 2019 nieuwe contouren. Die nieuwe contouren vroegen om een nieuw ontwerp, waarbij ook de indeling van de bestaande tuin (die in feite al jaren in een overgangsfase verkeerde) op de schop werd genomen. Het nieuwe tuinontwerp werd in de periode 2019-2021 gerealiseerd en wordt toegelicht in deze pdf:

toelichting-op-tuinontwerp_juli-2020Download

Spoortalud

Het oude talud lag achter een hek, sinds de spoorverdubbeling maakt het deel uit van de tuin. Je kunt er heerlijk zitten, met uitzicht over het hele terrein.

Het beheer ervan is aan strenge eisen gebonden; zo mogen er geen bomen en diepwortelende gewassen staan. We proberen variatie aan te brengen in de beplanting: eenjarige en tweejarige bloemen, afgewisseld met gras en lage begroeiing van vaste planten en struiken.

Nieuwe bloemenborder

Tussen een van de meidoornhagen en het nieuwe pad is in het voorjaar van 2020 een bloemenborder aangelegd met een mooie beplanting van vaste planten, een- en tweejarigen, gevarieerd in hoogte en met veel kleur. Geen kniptuin, maar een stuk dat ook in de winter een mooi beeld geeft – niet alleen voor Wilgenhoftuiniers, maar voor iedereen die langsloopt.

Waterkringloop

Door de bouwwerkzaamheden van de afgelopen jaren is de bodem flink ingeklonken. Verder heeft ook De Wilgenhof te maken met wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering: de winters worden natter en de zomers droger. We willen de (regen)waterinfiltratie bevorderen en regenwater opvangen en bewaren; twee wadi’s en een paar kuubkisten fungeren als ‘reservoir’.

Vijver en wadi’s

Niet alleen zijn er twee wadi’s gegraven, er is ook een grote vijver aangelegd met ruim plaats voor flora en fauna. De afgegraven grond is gebruikt om andere delen van de tuin op te hogen. De vijver heeft verschillende diepten en is begroeid met water- en moerasplanten. De nazaten van de salamanders uit onze oude vijver zijn erin overgezet; er wonen ook veel waterslakken en andere beestjes in.

Nieuwe aanplant langs het hek

Najaar 2019 en voorjaar 2020 is de strook langs het hek ingeplant met vruchtdragende struiken en mooi bloeiende klimmers (aalbes, framboos, braam, kiwibes, druif, hop, roos, clematis, kamperfoelie, enz.). Ook zijn er aardbeien, rabarber, pompoenen en courgettes geplant en eenjarigen gezaaid. De komende jaren onderzoeken we hoe we deze strook optimaal kunnen benutten en tegelijk een mooi aanzien kunnen geven.

Advertentie
%d bloggers liken dit: